Розрахунок арматури верхнього пояса

При розрахунку перерізів верхнього пояса необхідно враховувати зусилля від дії довготривалого і короткочасного навантаження і, крім цього, зусилля, що викликані попереднім напруженням арматури нижнього пояса ферми.

Найбільші зусилля (табл.3 і 4) діють в стержні 1-3. При .

Поздовжня сила від дії тільки постійного і довготривалого навантаження при .

Переріз верхнього пояса армуємо симетричною арматурою класу А-ІІІ (рис. 3,а).

В загальному випадку перерізи верхнього пояса безкісцевої ферми розраховують на позацентровий стиск за вказівками п.п. 3.2-3.6 [2].

Визначаємо , отже розрахунок виконуємо як для елементів, що працюють з випадковими ексцентриситетами.

Приймаємо j=h=1, тоді

Приймаємо конструктивно симетричну арматуру (по 2Æ12А-ІІІ).

Визначаємо допоміжні параметри.

Коефіцієнт (процент) армування:

.

Довжина елемента Розрахунок арматури верхнього пояса .

Розрахункова довжина елемента

.

Відношення ; .

При .

За таблицями по інтерполяції .

.

Зведений коефіцієнт поздовжнього згину

Необхідна площа поперечного перерізу арматури

Залишаємо для армування верхнього пояса попередньо прийняту конструктивну арматуру (по 2Æ14А-ІІІ).

3.6. Розрахунок арматури стояків

Оскільки найбільша поздовжня сила в стояку ферми 2-3 становить 2,68 кН (див. табл.4), що значно менше за поздовжню силу в панелі 1-3 верхнього пояса (див. п. 1.4), то арматуру в усіх стояках ферми встановлюємо конструктивно - 6Æ14А-ІІІ.


documentaksjgqr.html
documentaksjoaz.html
documentaksjvlh.html
documentakskcvp.html
documentakskkfx.html
Документ Розрахунок арматури верхнього пояса